Zabytek miesiąca – styczeń 2020

Dziś chcemy połączyć coś zamkowego z ciekawostką dotyczącą Wlenia i zaprezentować Wam wizerunek zamku na pieniądzu zastępczym miasta Wleń.

zdjęcia z muzeum wirtualnego myvimu.com

Pieniądz zastępczy – tzw. Notgeld – emitowany był na początku minionego stulecia w wielu miastach i gminach Dolnego Śląska (oraz innych częściach Niemiec). Nie był jednak wydawany przez bank centralny, ale przez pojedyncze miasta, gminy, prywatne banki, przedsiębiorstwa, a nawet kopalnie. Notgeld najczęściej miał formę papierowego banknotu.

Wleń wydawał notgeldy m.in. poprzez Miejską Kasę Oszczędnościową (Die Städtische Sparkasse Lähn im Riesengebirge). Na początku lat 20. XX w. wyemitowano dwie serie. Na odwrocie najbardziej nas interesującego – dzięki „zamkowej tematyce” – banknotu 50-pfennigowego przedstawiono nieco fantastyczny widok wleńskiej warowni sprzed jej zniszczenia w 1646 roku.