zabytek miesiąca – luty 2020

Kiedy we wcześniejszych wpisach omawialiśmy najstarsze elementy zamku wspominaliśmy, że najprawdopodobniej już na początku XIII wieku zamek uzyskał pierwszy murowany obwód obronny.

Plan zamku z zaznaczonym najstarszym zachowanym odcinkiem muru obwodowego (początek XIII w.). Oprac.: M. Chorowska, P. Rajski.

Badacze zamku wskazują, że zachowany do dziś mur okalający zamek wysoki nie jest jednakowy ze względu na zastosowany materiał oraz technikę budowy. Najstarszy jest odcinek północny. Interesujące jest to, że w tej części murowanego obwodu obronnego do jego wewnętrznego lica dostawiono do niego filary, na których wspierał się ganek obronny.

Takie rozwiązanie jest jak najbardziej słuszne, gdyż to wzdłuż północnego oraz północno-wschodniego odcinka muru prowadziła droga na zamek. Ganek zwiększał obronność obiektu.