zabytek miesiąca – luty 2020

Kiedy we wcześniejszych wpisach omawialiśmy najstarsze elementy zamku wspominaliśmy, że najprawdopodobniej już na początku XIII wieku zamek uzyskał pierwszy murowany obwód obronny.

Plan zamku z zaznaczonym najstarszym zachowanym odcinkiem muru obwodowego (początek XIII w.). Oprac.: M. Chorowska, P. Rajski.

Badacze zamku wskazują, że zachowany do dziś mur okalający zamek wysoki nie jest jednakowy ze względu na zastosowany materiał oraz technikę budowy. Najstarszy jest odcinek północny. Interesujące jest to, że w tej części murowanego obwodu obronnego do jego wewnętrznego lica dostawiono do niego filary, na których wspierał się ganek obronny.