Zabytek miesiąca – kwiecień 2020

Dziś wykorzystamy nasz comiesięczny wpis, aby pośrednio udzielić odpowiedzi na pytania zadawane przez Turystów odwiedzających zamek.

Otóż częstym pytaniem jest, czym są „korytarzyki” przy budynku gotyckiego budynku pałacowego (oba tego typu „obiekty” zaznaczyliśmy na zdjęciu poniżej czerwonymi strzałkami).

Zacznijmy od przypomnienia, że wejście na zamek nie znajdowało się w tym miejscu, co dziś (zostało ono wybite w XIX wieku, jako wejście dla Turystów na teren ruin). Pierwotnie na zamek wchodziło się od strony północno-wschodniej (w miejscu zaznaczonym żółtą strzałką).

Zatem „korytarzyki” nie są elementami dawnej komunikacji – związanej z wejściem/wyjściem na zamek. Są to obiekty, które prowadziły do piwnic gotyckiego pałacu, zbudowanego w 2. połowie XIV wieku. Zastosowane rozwiązanie – w postaci „korytarzyka” – wynika z faktu, że wejście do piwnic znajdowało się na poziomie niższym od ówczesnego dziedzińca. Schody prowadzące w dół musiały być więc obudowane, aby nie zsypywał się na nie położony wyżej grunt. Zatem rozwiązanie dawnych budowniczych („korytarzyki”), na które dziś patrzymy wchodząc na zamek, to pierwotne schody, które prowadziły do dwóch piwnic pod gotyckim pałacem, wraz z chroniącymi je murkami oporowymi.