Zabytek miesiąca – czerwiec 2020

Dziś „zejdziemy” z zamku do miasta, co podyktowane jest zbliżającymi się do końca pracami rewitalizacji wleńskiego rynku.

W wydanej przed paroma laty monografii Wlenia, prof. Małgorzata Chorowska przedstawiła wyniki swoich badań nad układem urbanistycznym – rynkiem, siatką ulic oraz podziałem średniowiecznego miasta na bloki zabudowy i działki mieszczańskie. Daje to asumpt do zadania kilku pytań na temat rynku tego średniowiecznego nadbobrzańskiego miasteczka.

Na pierwszej ilustracji zestawiliśmy plany Wlenia oraz dwóch najstarszych miast Dolnego Śląska – Złotoryi i Lwówka Śląskiego.

Jak widać powyżej, istotne cechy najstarszych dolnośląskich miast to tzw. układ pasmowy oraz lokalizacja kościoła na końcu dłuższej osi miasta.

Należy więc zadać pytanie, czy rynek we Wleniu nie był pierwotnie (lub nie miał miał być) podłużny – podobnie jak we Lwówku Śląskim – z główną drogą przechodzącą w środkowej części dłuższych pierzei – taką hipotezę ilustruje rysunek poniżej.

Na zadane powyżej pytanie postaramy się odpowiedzieć podczas wykładu, który na uroczyste otwarcie rynku przygotowuje dr Przemysław Nocuń (z naszego zamkowego zespołu).