Zabytek miesiąca – październik 2020

Opracował G. Jaworski na podstawie własnego zdjęcia.

Prof. Małgorzata Chorowska podsumowując wyniki badań nad murami obwodowymi zamku zwróciła uwagę, że dysponujemy dowodami za istnieniem trzech wczesnośredniowiecznych murów obronnych.

Najstarszy z nich to tzw. „suchy mur” (do jego budowy użyto kamieni bez – lub z bardzo niewielką ilością – zaprawy). Po katastrofie budowlanej, jaka miała miejsce w 2006 roku (zawalił się wtedy środkowy odcinek zachodniego muru obwodowego), archeolog – Grzegorz Jaworski – udokumentował w profilu (jego zdjęcie powyżej) zachowany fragment tego muru. Dla porządku należy wskazać, że niewielki fragment suchego muru obwodowego został odkryty również podczas wcześniejszych badań po południowej stronie kaplicy.

Na planie poniżej zaznaczono domniemany zasięg suchego muru oraz oznaczono strzałką miejsce odkrycia muru (i wykonania zdjęcia).

Opracowali: Małgorzata Chorowska i Paweł Rajski