COVID 19

UWAGA!!!
NA ZAMKU WLEŃ – W ZWIĄZKU ZE STANEM PANDEMII – OBOWIĄZUJĄ OBOSTRZONE RYGORY ZWIEDZANIA:

1. Na terenie ruin zamku – na wolnym powietrzu – jednorazowo może znajdować się maksymalnie 150 osób,
2. Pracownicy obsługi zamku noszą przyłbice ochronne,
3. Przy wejściu znajduje się środek dezynfekujący, który należy zastosować na dłonie obowiązkowo!
4. Obowiązuje nakaz zachowania 2-metrowej odległości od innych osób,
5. W wieży zamkowej oraz na tarasie widokowym na szczycie wieży obowiązuje zasłanianie nosa i ust (np. maseczką); zachęcamy do zasłaniania ust i nosa również podczas zwiedzania zamku na otwartym terenie
.

Gospodarz Zamku Wleń (Lenno) Konsorcjum Stowarzyszenia „Wieża książęca w Siedlęcinie” oraz Stowarzyszenia „Gildia Przewodników Sudeckich”