COVID 19

Aktualizacja: 05.06.2021

UWAGA!!!
NA ZAMKU WLEŃ – W ZWIĄZKU ZE STANEM PANDEMII – OBOWIĄZUJĄ OBOSTRZONE RYGORY ZWIEDZANIA

RUINY ZAMKU:
1. Ruiny zamku, które znajdują się na wolnym powietrzu, udostępniane są turystom do zwiedzania,
2. Ogranicza się pobyt na terenie ruin zamku do maksymalnie 100 osób jednorazowo (z zachowaniem 1,5-metrowej odległości od innych osób) – do liczby osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19,
3. Przy wejściu umieszczony jest środek dezynfekujący, który wszyscy Zwiedzający mają obowiązek zastosowania na dłonie,
WIEŻA WIDOKOWA:
4. Wieża zamkowa ze względu na brak drzwi i okien stanowi przejście z dziedzińca na jej zwieńczenie (taras widokowy).
5. Zwiedzający mają obowiązek we wnętrzu wieży zasłaniania ust i nosa maseczką, zachowania dystansu 1,5 metrów oraz dezynfekowania dłoni (w związku z koniecznością chwytania poręczy),
6. Na tarasie widokowym obowiązuje warunek zachowania 1,5-metrowej odległości od innych osób,
7. Pracownicy regularnie zobowiązani są do dezynfekowania poręczy wewnątrz wieży.

Gospodarz Zamku Wleń (Lenno) – Konsorcjum Stowarzyszenia „Wieża książęca w Siedlęcinie” oraz Stowarzyszenia „Gildia Przewodników Sudeckich”

Więcej na: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Udostępniona do zwiedzania powierzchnia ruin zamku wynosi 942 mkw.