COVID 19

Aktualizacja: 30.04.2021

UWAGA!!!
NA ZAMKU WLEŃ – W ZWIĄZKU ZE STANEM PANDEMII – OBOWIĄZUJĄ OBOSTRZONE RYGORY ZWIEDZANIA

RUINY ZAMKU:
1. Ruiny zamku, które znajdują się na wolnym powietrzu, udostępniane są turystom do zwiedzania,
2. Ogranicza się pobyt na terenie ruin zamku do maksymalnie 25 osób jednorazowo (z zachowaniem 2-metrowej odległości od innych osób) – nie dotyczy tarasu widokowego na wieży, gdzie obowiązują dodatkowe obostrzenia (patrz: punkt 9),
3. Zgodnie z obowiązującymi na terenie kraju wymogami, wszyscy Zwiedzający przebywający na terenie ruin zamku mają obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką na całym obszarze,
4. Przy wejściu umieszczony jest środek dezynfekujący, który wszyscy Zwiedzający mają obowiązek zastosowania na dłonie,
5. Obowiązuje nakaz zachowania 2-metrowej odległości od innych osób,
6. Pracownicy zamku mają obowiązek noszenia maseczki.

WIEŻA WIDOKOWA:
7. Wieża zamkowa ze względu na brak drzwi i okien stanowi przejście z dziedzińca na jej zwieńczenie (taras widokowy).
8. Zwiedzający mają obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką oraz dezynfekowania dłoni (w związku z koniecznością chwytania poręczy),
9. Umożliwia się wejście do wieży i przejście na taras widokowy maksymalnie 3 osobom jednocześnie (warunek zachowania 2-metrowej odległości od innych osób),
10. Pracownicy regularnie zobowiązani są do dezynfekowania poręczy wewnątrz wieży.

Gospodarz Zamku Wleń (Lenno) – Konsorcjum Stowarzyszenia „Wieża książęca w Siedlęcinie” oraz Stowarzyszenia „Gildia Przewodników Sudeckich”