COVID 19

Aktualizacja: 20.03.2021

UWAGA!!!
NA ZAMKU WLEŃ – W ZWIĄZKU ZE STANEM PANDEMII – OBOWIĄZUJĄ OBOSTRZONE RYGORY ZWIEDZANIA

RUINY ZAMKU:
1. Ruiny zamku, które znajdują się na wolnym powietrzu, udostępniane są tylko turystom indywidualnym (bez zwiedzania grupowego),
2. Ogranicza się pobyt na terenie ruin zamku do maksymalnie 25 osób jednorazowo (z zachowaniem 2-metrowej odległości od innych osób) – nie dotyczy tarasu widokowego na wieży, gdzie obowiązują dodatkowe obostrzenia (patrz: punkt 10),
3. Zgodnie z obowiązującymi na terenie kraju wymogami, wszyscy Zwiedzający przebywający na terenie ruin zamku mają obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką na całym obszarze,
4. Przy wejściu umieszczony jest środek dezynfekujący, który wszyscy Zwiedzający mają obowiązek zastosowania na dłonie,
5. Obowiązuje nakaz zachowania 2-metrowej odległości od innych osób,
6. Ogranicza się kontakt osób pracujących na zamku do sprzedaży biletu (zwiedzanie jest samodzielne),
7. Pracownicy zamku mają obowiązek noszenia maseczki.

WIEŻA WIDOKOWA:
8. Wieża zamkowa ze względu na brak drzwi i okien stanowi przejście z dziedzińca na jej zwieńczenie (taras widokowy).
9. Zwiedzający mają obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką oraz dezynfekowania dłoni (w związku z koniecznością chwytania poręczy),
10. Umożliwia się wejście do wieży i przejście na taras widokowy maksymalnie 3 osobom jednocześnie (warunek zachowania 2-metrowej odległości od innych osób),
11. Pracownicy regularnie zobowiązani są do dezynfekowania poręczy wewnątrz wieży.

Gospodarz Zamku Wleń (Lenno) – Konsorcjum Stowarzyszenia „Wieża książęca w Siedlęcinie” oraz Stowarzyszenia „Gildia Przewodników Sudeckich”