Działamy

Od czwartku 30 kwietnia otwieramy ruiny zamku do zwiedzania!
Obowiązują obostrzenia – prosimy o zapoznanie się z warunkami poniżej oraz o ich przestrzeganie!

Poniższy regulamin zaktualizowano po uzgodnieniach z sanepidem – maksymalna liczba osób na zamku została zwiększona do 25, a w wieży – do 5.

UWAGA!!!
NA ZAMKU WLEŃ – W ZWIĄZKU ZE STANEM PANDEMII – OBOWIĄZUJĄ OBOSTRZONE RYGORY ZWIEDZANIA:

1. Teren ruin zamku udostępniany jest tylko turystom indywidualnym (bez zwiedzania grupowego),
2. Na terenie ruin zamku jednorazowo może znajdować się maksymalnie 25 osób,
3. Kontakt z osobami pracującymi na zamku ograniczony jest do sprzedaży biletu (zwiedzanie jest samodzielne – bez przewodnika),
4. Pracownicy obsługi zamku noszą przyłbice ochronne,
5. Przy wejściu znajduje się środek dezynfekujący, który należy zastosować na dłonie obowiązkowo!
6. Obowiązuje nakaz zachowania 2-metrowej odległości od innych osób,
7. Obowiązuje zasłanianie nosa i ust (np. maseczką).


Gospodarz Zamku Wleń (Lenno) Konsorcjum Stowarzyszenia „Wieża książęca w Siedlęcinie” oraz Stowarzyszenie „Gildia Przewodników Sudeckich”

UWAGA!!!
NA ZAMKU WLEŃ – W ZWIĄZKU ZE STANEM PANDEMII – OBOWIĄZUJĄ DODATKOWE OBOSTRZONE RYGORY W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA PRZESTRZENI WIEŻY:
Wieża zamkowa ze względu na brak drzwi i okien stanowi przejście
z dziedzińca na jej zwieńczenie.


1. Film o historii wieży w przyziemiu jest wyłączony – prosimy nie zatrzymywać się w tym miejscu,
2. Przed wejściem do wieży należy założyć jednorazowe rękawiczki
(w związku z koniecznością chwytania poręczy, zakazuje się dotykania poręczy gołymi rękami),
3. Rękawiczki należy wyrzucić do kosza tuż przed wyjściem z zamku,
4. Jednorazowo w wieży może przebywać 5 osób.
5. Poręcze wieży są regularnie dezynfekowane.


Gospodarz Zamku Wleń (Lenno) Konsorcjum Stowarzyszenia „Wieża książęca w Siedlęcinie” oraz Stowarzyszenie „Gildia Przewodników Sudeckich”