Kalendarium 2021

Poniżej publikujemy kalendarium wydarzeń, które będę realizowane na zamku w 2021 roku.
Kalendarium jest na bieżąco uzupełniane o nowe wydarzenia i aktualizowane – w przypadku zmian.
Ze względu na pandemię COVID-19 bardzo prosimy o częste sprawdzanie, czy nie nastapiły żadne zmiany.

STYCZEŃ
8 stycznia (piątek), godz. 17.00-20.00 – Nocne zwiedzanie Zamku Wleń
9 stycznia (sobota), godz. 17.00-20.00 – Nocne zwiedzanie Zamku Wleń
15 stycznia (piątek), godz. 17.00-20.00 – Nocne zwiedzanie Zamku Wleń
16 stycznia (sobota), godz. 17.00-20.00 – Nocne zwiedzanie Zamku Wleń
29 stycznia (piątek), godz. 17.00-20.00 – Nocne zwiedzanie Zamku Wleń
30 stycznia (sobota), godz. 17.00-20.00 – Nocne zwiedzanie Zamku Wleń

LUTY
5 lutego (piątek), godz. 17.00-20.00 – Nocne zwiedzanie Zamku Wleń
6 lutego (sobota), godz. 17.00-20.00 – Nocne zwiedzanie Zamku Wleń
19 lutego (piątek), godz. 18.00-21.00 – Nocne zwiedzanie Zamku Wleń
20 lutego (sobota), godz. 18.00-21.00 – Nocne zwiedzanie Zamku Wleń

Już wkrótce kolejne wydarzenia!

Kalendarium 2020