Zabytek miesiąca – listopad 2019

Dzięki temu, że w sierpniu zrealizowaliśmy na zamku obóz dla wolontariuszy, podczas którego zinwentaryzowaliśmy detale architektoniczne z zamku, możemy Wam dziś zaprezentować – jako zabytek miesiąca – wyjątkowe gotyckie obramienie okienne.

Przedstawione powyżej zestawienie XIV-wiecznego ostrołucznego biforium zestawione jest z fragmentów obramieni dwóch różnych otworów. W ostrołukach mają one trójlistne zwieńczenia, widoczny jest brak wrębów na stolarkę oraz ślady po metalowym pręcie usztywniającym środkowy słupek. Czytelna jest także szeroka wnęka na okiennicę obejmująca całe biforium.

Jak mogło wyglądać takie okno?

XIV-wieczne biforium – rekonstrukcja (oprac. Paweł Rajski).