Zabytek miesiąca – wrzesień 2020

Na koniec serii ciekawostek filatelistycznych związanych z przedwojennym Wleniem chcemy zaprezentować bardzo rzadkie zaklejki (niem. Siegelmarken).

Były to suche pieczęcie, zazwyczaj o barwionym tle, na odwrociu pokryte warstwą kleju.
Służyły do zamykania korespondencji. Niekiedy też, zastępując pieczęć, uwierzytelniały urzędowe pisma.

W sferze ikonograficznej i werbalnej nawiązywały one do typowych pieczęci używanych przez instytucje.

Jak wynika z tekstu w otoku zaklejek, wleński magistrat i policja posługiwały się tymi samymi znakami. Ich środek zajmowało przedstawienie widniejące w miejskim herbie.

Generalnie zaklejki były używane od około 1850 do 1945 roku do zabezpieczania kopert i identyfikowania korespondencji pisemnej. Zastąpiły one woskowe pieczęcie. Od około 1920 r. stosowanie zaklejek dość szybko malało. Po 1933 roku były one już bardzo rzadkie.